No sections created yet

Онлайн заявление
за кандидатстване за платено обучение в МУ-София
по специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, както и специалностите на Медицински колеж "Й. Филаретова"
За справки по приемане на документи и заплащане на такси за кандидатстване в МУ-София: Учебен отдел: телефон 02 9152148, 02 9152149; e-mail: ksk@mu-sofia.bg


(Oнлайн заявления ще се приемат от 03.08.2020 г. до 07.08.2020 г.)

Лични данни

* Задължителни полета

Контакти

Документи

Моля изтеглете, попълене и прикачете подписано заявление за кандидатстване в прием за платено обучение.

Сканирано заявление

Прикачи файл

Моля прикачете сканирано/снимано подписано заявление.

Платежно нареждане

Прикачи файл

Tаксата от 70 лв. се заплаща преди подаване на документите! Прикачва се сканирано/снимано платежно нареждане за заплатена такса за участие в прием за платено обучение.

IBAN: BG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC: BNBGBGSD

Банка: БНБ

Задължително условие е таксите за кандидатстване за платено обучение да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в основание на платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Внесени такси за участие в класиране за обучение с/у заплащане, не се връщат!

*
Съгласен/а съм МУ-София да обработва личните ми данни за публикуване на резултатите от изпитите по биология и химия и участие в класиране . Информиран/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, само по отношение на личните данни, които засягат законосъобразността на обработването, като използвам
“Формуляра за оттегляне на съгласието на субекта за данни” чрез изпращане по имейл на dpo@mu-sofia.bg

*
Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни, няма да предявявам претенции.